Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Anna Filipecka

tel: 22 465 96 26

jak zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego

Tłumacz przysięgły hiszpańskiegoJęzyk hiszpański jest jednym z najpowszechniej używanych języków świata. W 2006 roku szacowano, że jest to język ojczysty pięciuset milionów ludzi, dodatkowo uczyło się go jakieś sto lub sto pięćdziesiąt milionów. Również w Polsce coraz więcej osób decyduje się na naukę języka hiszpańskiego, często od Polaków można usłyszeć, że jest to język łatwy i ładnie brzmiący.

Wymagania, jakie trzeba spełnić, by zostać tłumaczem przysięgłym

Mimo to nie wszyscy, którzy znają język hiszpański, mogą starać się o pieczęć tłumacza przysięgłego tego języka. Przede wszystkim niezbędna jest jego znajomość na poziomie zaawansowanym, obejmującym słownictwo specjalistyczne z różnych obszarów wiedzy, nie można się obejść bez wiedzy na temat hiszpańskich przepisów prawnych, kwestii związanych z finansami oraz gospodarką. Szczegółowe wymagania dla kandydatów na tłumaczy uwierzytelniających języka hiszpańskiego określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Mówi ona między innymi o tym, że kandydat musi być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo któregoś z pozostałych państw należących do Unii Europejskiej lub EFTA. Wymaga się również posiadania tytułu magistra bądź równorzędnego. Skazanie za przestępstwo umyślne, skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego wyklucza z grona kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego. 

Etapy egzaminu na tłumacza przysięgłego

Osoby, które myślą poważnie o pracy translatora uwierzytelniającego, powinny zapoznać się dokładnie z Ustawą. Egzamin na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego odbywa się najpóźniej rok po złożeniu podania o przystąpienie do tego testu. Jest złożony z dwóch części. W skład części pisemnej wchodzi translacja dwóch tekstów z języka polskiego na hiszpański oraz dwóch z języka hiszpańskiego na polski. Trzeba pamiętać o tym, iż zawsze są tam teksty urzędowe, prawnicze czy sądowe. Do części ustnej mogą przystąpić jedynie osoby, które uzyskały z części pisemnej co najmniej sto pięćdziesiąt punktów. Ten etap egzaminu polega na tłumaczeniu dwóch tekstów, które odczytuje po polsku egzaminator. Następnie kandydat dostaje dwa teksty pisane i musi je przetłumaczyć na język polski a vista. W części ustnej również muszą pojawić się teksty o charakterze sądowym, urzędowym czy prawniczym. Tylko zdanie obydwu części egzaminu daje uprawnienia do wykonywania pracy tłumacza przysięgłego. 

Co po egzaminie?

Pozostaje już jedynie złożenie ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości, po którym kandydat jest wpisywany na listę tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego i nabywa prawo do wykonywania zawodu. W lutym 2013 roku odbył się ostatni egzamin pisemny na tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego (dane z sierpnia 2013). Przystąpiło do niego dwudziestu kandydatów, wynik pozytywny udało się zdobyć tylko dziewięciu osobom. Pokazuje to, że niezbędna jest naprawdę duża wiedza zarówno językowa, jak też specjalistyczna. Można dodać, że w tej chwili w Polsce jest dwustu siedemdziesięciu siedmiu tłumaczy uwierzytelniających teksty z języka hiszpańskiego. Nie jest to duża liczba, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, których jest ponad trzy tysiące ośmiuset czy też języka angielskiego, których liczba przekroczyła dwa i pół tysiąca. 

Stosunkowo niewielka liczba tłumaczy uwierzytelniających języka hiszpańskiego jest dobrą wiadomością dla nowych kandydatów, oznacza, że nie powinno zabraknąć zapotrzebowania na ich usługi.

Logo MIW - tłumaczenia
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.