Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Anna Filipecka

tel: 22 465 96 26

Cennik na tłumaczenia 'przysięgłe'- język hiszpański

Tłumaczenia z/na język hiszpańskiTłumaczenia pisemne z języka hiszpańskiego

Kosz tłumaczenia z/na język hiszpański za jedną stronę przeliczeniową kształtuje się następująco:

  • z języka hiszpańskiego: 50 zł netto* (+VAT 23%)
  • na język hiszpański: 55 zł netto* (+VAT 23%)

* Ceny obowiązują przy tłumaczeniu minimum 5 stron przeliczeniowych tekstu

Obliczanie ilości stron szacuję przy pomocy programu MS Word (tekst przetłumaczony).
Ilość tłumaczonych stron dziennie:
- 5 stron / tryb zwykły
- 10 stron / tryb przyspieszony
- 15 stron / tryb ekspresowy

Prześlij dokument do wyceny


Cennik tłumaczeń przysięgłych standardowych dokumentów

Podana w tabeli cena dotyczy tłumaczenia pojedynczego dokumentu. W przypadku większej ilości dokumentów do tłumaczenia oferujemy bardzo korzystne rabaty.
Rodzaj dokumentu Cena tłumaczenia dokumentu*
(netto + 23% VAT)
Dodatkowe informacje
odpis skrócony aktu urodzenia 140 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
odpis zupełny aktu urodzenia 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
odpis skrócony aktu zgonu 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
prawo jazdy 140 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański lub język polski
zaświadczenie o niekaralności 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
świadectwo maturalne
("nowa matura")
140 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
stare świadectwo dojrzałości
(sprzed roku 2005)
190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
dyplom uczelni wyższej 140 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański,
w przypadku dyplomów innych niż standardowe lub opatrzonych dodatkowymi pieczęciami koszt może być inny
zwolnienie lekarskie L4 240 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański, druk ZUS ZLA
zaświadczenie o zameldowaniu 140 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
odpis skrócony aktu małżeństwa 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański
odpis zupełny aktu małżeństwa 190 zł tłumaczenie poświadczone na język hiszpański,
w przypadku zupełnego aktu obejmującego informację o rozwiązaniu małżeństwa koszt tłumaczenia może być wyższy.

*Ceny są najczęściej występującymi stawkami w przypadku danego rodzaju dokumentu. Każdy dokument podlega osobnej wycenie ze względu na mogące się pojawiać indywidualne cechy, jak np. dodatkowe pieczęci czy adnotacje.

Tłumaczenia dokumentów samochodowych z języka hiszpańskiego Tłumaczenie hiszpańskich dokumentów samochodowych

W skład hiszpańskich dokumentów samochodowych wchodzą:

  • dowód rejestracyjny [permiso de circulación]
  • karta techniczna [tarjeta de inspección técnica de vehículos]
  • Cena: 195 zł netto


Tłumaczenia ustne z/na język hiszpańskiTłumaczenia ustne 'przysięgłe' w kombinacji polski-hiszpański

Tłumaczenie ustne wyceniane jest na podstawie czasu dostępności tłumacza podczas spotkania czy konferencji. W celu uzyskania wyceny zapraszamy na Marszałkowską, do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego.

W celu otrzymania dokładnej wyceny, serdecznie prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy lub o kontakt telefoniczny.


Logo MIW- tłumaczenia  © 2009-2021, MIW. All Rights Reserved.